Εδάφιο Πέμπτης 6 Απριλίου 2017

Και σεις είδετε πάντα όσα έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις πάντα τα έθνη ταύτα διά σάς· διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμήσας υπέρ υμών. – Ιησούς του Ναυή 23:3