Εδάφιο Πέμπτης 6 Οκτωβρίου 2016

διά της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας. – Λουκάς 21:19