Εδάφιο Πέμπτης 7 Ιανουαρίου 2016

Και σεις, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, σεις είσθε άνθρωποι, και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός. – Ιεζεκιήλ 34:31