Εδάφιο Πέμπτης 8 Μαρτίου 2018

Επειδή καθ’ ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους. – Εβραίους 2:18