Εδάφιο Πέμπτης 9 Νοεμβρίου 2017

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού. – Ματθαίος 5:9