Εδάφιο Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2016

διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν τοις έθνεσι. – Μαλαχίας 1:14