Εδάφιο Παρασκευής 10 Μαρτίου 2017

εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν, είη τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. – Α’ Τιμόθεο 1:17