Εδάφιο Παρασκευής 10 Νοεμβρίου 2017

Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτόν. – Ιωάννης 13:16