Εδάφιο Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου 2015

Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς, και σπεύδει σφόδρα· φωνή της ημέρας του Κυρίου· πικρώς θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. – Σοφονίας 1:14