Εδάφιο Παρασκευής 13 Μαΐου 2016

Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Ρωμαίους 5:1