Εδάφιο Παρασκευής 14 Οκτωβρίου 2016

Συ είσαι η σκέπη μου· θέλεις με φυλάττει από θλίψεως· αγαλλίασιν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλόνει. – Ψαλμοί 32:7