Εδάφιο Παρασκευής 15 Απριλίου 2016

Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι. – Ιωάννης 4:24