Εδάφιο Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου 2016

Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον. – Εβραίους 10:17