Εδάφιο Παρασκευής 18 Αυγούστου 2017

Δεν υπάρχει όμοιός σου, Κύριε· είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει. – Ιερεμίας 10:6