Εδάφιο Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου 2015

Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιείσθε, παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε· και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ’ υμών. – Β’ Κορινθίους 13:11