Εδάφιο Παρασκευής 18 Μαρτίου 2016

Μη νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα διά του αγαθού το κακόν. – Ρωμαίους 12:21