Εδάφιο Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018

Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού είναι, ο δε κακοποιών δεν είδε τον Θεόν. – Γ’ Ιωάννου 1:11