Εδάφιο Παρασκευής 21 Ιουλίου 2017

Λέγω λοιπόν, Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληροί την επιθυμίαν της σαρκός. – Γαλάτες 5:16