Εδάφιο Παρασκευής 22 Ιανουαρίου 2016

διότι η ημέρα είναι αγία εις τον Κύριον ημών· και μη λυπείσθε· διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύς σας. – Νεεμίας 8:10