Εδάφιο Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου 2016

Δεν εξεύρετε ότι ολίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμον; – Α’ Κορινθίους 5:6