Εδάφιο Παρασκευής 23 Ιουνίου 2017

Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα. – Α’ Τιμόθεο 4:12