Εδάφιο Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου 2016

διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. – Έξοδος 15:26