Εδάφιο Παρασκευής 24 Νοεμβρίου 2017

Κλίνον το ωτίον σου και άκουε τους λόγους των σοφών, και προσκόλλησον την καρδίαν σου εις την γνώσιν μου· – Παροιμίες 22:17