Εδάφιο Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου 2017

δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα τον εργαζόμενον το αγαθόν – Ρωμαίους 2:10