Εδάφιο Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου 2017

Είη το όνομα του Θεού ευλογημένον από του αιώνος και έως του αιώνος· διότι αυτού είναι η σοφία και η δύναμις· – Δανιήλ 2:20