Εδάφιο Παρασκευής 29 Ιουλίου 2016

εάν εκζητής αυτόν, θέλει ευρίσκεσθαι υπό σού· εάν όμως εγκαταλίπης αυτόν, θέλει σε απορρίψει διά παντός. – Α’ Χρονικών 28:9