Εδάφιο Παρασκευής 3 Νοεμβρίου 2017

εκείνο λοιπόν, το οποίον ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη. – Μάρκος 10:9