Εδάφιο Παρασκευής 31 Μαρτίου 2017

Δεν είσαι συ απ’ αιώνος, Κύριε Θεέ μου, ο Άγιός μου; δεν θέλομεν αποθάνει. Συ, Κύριε, διέταξας αυτούς διά κρίσιν· και συ, Ισχυρέ, κατέστησας αυτούς εις παιδείαν ημών. – Αββακούμ 1:12