Εδάφιο Παρασκευής 5 Αυγούστου 2016

Μη ομοιωθήτε λοιπόν με αυτούς· διότι εξεύρει ο Πατήρ σας τίνων έχετε χρείαν, πριν σεις ζητήσητε παρ’ αυτού. – Ματθαίος 6:8