Εδάφιο Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017

Αινείτε τον Κύριον των δυνάμεων, διότι αγαθός ο Κύριος, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα· – Ιερεμίας 33:11