Εδάφιο Παρασκευής 9 Μαρτίου 2018

Ακολούθει μοι. – Ιωάννης 1:43