Εδάφιο Παρασκευής 13 Απριλίου 2018

Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί. – Ματθαίος 10:16