Εδάφιο Παρασκευής 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο δε Θεός της ελπίδος είθε να σας εμπλήση πάσης χαράς και ειρήνης διά της πίστεως, ώστε να περισσεύητε εις την ελπίδα διά της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. – Ρωμαίους 15:13