Εδάφιο Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, τον οποίον παραδέχεται. – Εβραίους 12:6