Εδάφιο Σαββάτου 23 Σεπτεμβρίου 2017

και εάν σε κράξη, θέλεις ειπεί, Λάλησον, Κύριε· διότι ο δούλός σου ακούει. – Α’ Σαμουήλ 3:9