Εδάφιο Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου 2016

Γίνεσθε λοιπόν οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων. – Λουκάς 6:33