Εδάφιο Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος. – Φιλιππησίους 1:21