Εδάφιο Σαββάτου 1 Απριλίου 2017

και τούτο είναι το όνομα αυτού, με το οποίον θέλει ονομασθή, Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών – Ιερεμίας 23:6