Εδάφιο Σαββάτου 14 Οκτωβρίου 2017

Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γείνει εις εσάς – Μάρκος 11:24