Εδάφιο Σαββάτου 15 Ιουλίου 2017

διότι όταν ήμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. – Β’ Κορινθίους 12:10