Εδάφιο Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου 2017

διότι όστις κάμη το θέλημα του Θεού, ούτος είναι αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ. – Μάρκος 3:35