Εδάφιο Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου 2018

Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά του πνεύματος υμών, αδελφοί· αμήν – Γαλάτες 6:18