Εδάφιο Σαββάτου 21 Οκτωβρίου 2017

Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού. – Έξοδος 20:3