Εδάφιο Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου 2016

Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν τω ονόματί μου· αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά σας. – Ιωάννης 16:24