Εδάφιο Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου 2018

Εκζητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει – Αμώς 5:6