Εδάφιο Σαββάτου 26 Μαρτίου 2016

Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς· ανοίγεις τα ώτα αλλά δεν ακούεις. – Ησαΐας 42:20