Εδάφιο Σαββάτου 27 Ιανουαρίου 2018

Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού. – Έξοδος 20:3