Εδάφιο Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου 2016

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. – Ματθαίος 11:28