Εδάφιο Σαββάτου 9 Ιανουαρίου 2016

Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. – Ιωάννης 14:15