Εδάφιο Σαββάτου 9 Ιουνίου

Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και μέγας την ισχύν – Ναούμ 1:3